Productcategorieën
Overig

Annuleringsvoorwaarden

Herroepingsrecht

U heeft het recht om binnen veertien dagen zonder opgave van redenen deze overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn bedraagt veertien dagen vanaf de dag waarop u of een door u benoemde derde, die niet de vervoerder is, de laatste goederen in bezit heeft genomen.

Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons (Hans Høj Lagerinventar A/S, Allevej 60, 2635 Ishøj, Denemarken, kundenservice@hhl-schwerlastregale.de, Telefoon: 0800 0009728) op de hoogte stellen van uw beslissing om deze overeenkomst te herroepen middels een duidelijke verklaring (bijvoorbeeld een per post verzonden brief, fax of e-mail). U kunt hiervoor het bijgevoegde model-herroepingsformulier gebruiken, maar dit is niet verplicht.

Om de herroepingstermijn na te leven, volstaat het dat u uw mededeling betreffende de uitoefening van het herroepingsrecht verzendt voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Gevolgen van de herroeping

Als u deze overeenkomst herroept, zullen wij alle van u ontvangen betalingen, inclusief de kosten van levering (met uitzondering van de extra kosten die voortvloeien uit uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons aangeboden goedkoopste standaardlevering), onverwijld en in ieder geval niet later dan veertien dagen na de dag waarop wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing om deze overeenkomst te herroepen, aan u terugbetalen. Wij zullen deze terugbetaling uitvoeren met hetzelfde betaalmiddel als u voor de oorspronkelijke transactie heeft gebruikt, tenzij u uitdrukkelijk anders bent overeengekomen; in ieder geval zullen u voor deze terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

Wij halen de goederen op. Wij dragen de kosten van de terugzending van de goederen. U bent alleen aansprakelijk voor een eventuele waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en het werking van de goederen vast te stellen.

Het herroepingsrecht is niet van toepassing op de volgende overeenkomsten:

* Overeenkomsten voor de levering van goederen die volgens specificaties van de consument zijn vervaardigd of die duidelijk zijn gepersonaliseerd.

Model Herroepingsformulier

(Als u de overeenkomst wilt herroepen, vul dan dit formulier in en stuur het terug.)

  • Aan Hans Høj Lagerinventar A/S, Allevej 60, 2635 Ishøj, Denemarken, kundenservice@hhl-schwerlastregale.de
  • Hierbij deel ik/meedelen (*) mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen (*)/de levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*)
  • Besteld op (*)/ontvangen op (*)
  • Naam van de consument(en)
  • Adres van de consument(en)
  • Handtekening van de consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)
  • Datum

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.

Ik ben op bezoek als