Productcategorieën
Overig

Datenschutzerklärung

De verantwoordelijke voor gegevensverwerking is:

Hans Høj Lagerinventar A/S
Allevej 60
2635 Ishøj
Denemarken
kundenservice@hhl-schwerlastregale.de

Telefoon: 0800 0009728

We zijn verheugd over uw interesse in onze online winkel. De bescherming van uw privacy is voor ons zeer belangrijk. Hieronder informeren we u uitgebreid over hoe we met uw gegevens omgaan.

1. Toegangsgegevens en hosting

U kunt onze websites bezoeken zonder persoonlijke gegevens op te geven. Bij elk bezoek aan een website slaat de webserver automatisch een zogenaamd serverlogbestand op, met bijvoorbeeld de naam van het opgevraagde bestand, uw IP-adres, de datum en tijd van de oproep, de overgedragen hoeveelheid gegevens en de provider die de oproep doet (toegangsgegevens) en de oproep wordt gedocumenteerd. Deze toegangsgegevens worden uitsluitend gebruikt om ervoor te zorgen dat de site storingsvrij werkt en ons aanbod te verbeteren. Dit dient ter bescherming van onze overwegende legitieme belangen bij een juiste weergave van ons aanbod volgens artikel 6, lid 1, onder f AVG. Alle toegangsgegevens worden uiterlijk zeven dagen na uw bezoek aan de site verwijderd.

1.1 Hosting

De hostingdiensten en de weergave van de website worden gedeeltelijk uitgevoerd door onze dienstverleners als onderdeel van gegevensverwerking in onze opdracht. Voor zover in deze privacyverklaring niets anders wordt uitgelegd, worden alle toegangsgegevens en alle gegevens die in de daarvoor bestemde formulieren op deze website worden verzameld, verwerkt op hun servers. Voor vragen over onze dienstverleners en de basis van onze samenwerking met hen kunt u terecht bij de contactmogelijkheid zoals beschreven in deze privacyverklaring.

2. Gegevensverwerking voor contractafhandeling, contact opnemen en het openen van een klantaccount

We verzamelen persoonlijke gegevens wanneer u deze vrijwillig aan ons verstrekt in het kader van uw bestelling of contact met ons (bijvoorbeeld via het contactformulier of e-mail). Verplichte velden zijn als zodanig aangegeven, omdat we in deze gevallen de gegevens nodig hebben voor de afhandeling van de overeenkomst of om uw verzoek te verwerken en u de bestelling of het contactverzoek niet kunt verzenden zonder deze gegevens te verstrekken. Welke gegevens worden verzameld, is te zien in de respectievelijke invoerformulieren. Wij gebruiken de gegevens die u ons verstrekt voor de afhandeling van de overeenkomst en de verwerking van uw verzoeken op basis van artikel 6, lid 1, onder b AVG. Als u uw toestemming heeft gegeven volgens artikel 6, lid 1, onder a AVG door te kiezen voor het openen van een klantaccount, gebruiken wij uw gegevens voor het openen van een klantaccount. Meer informatie over de verwerking van uw gegevens, met name over de doorgifte aan onze dienstverleners voor doeleinden van bestel-, betalings- en verzendverwerking, vindt u in de volgende secties van deze privacyverklaring. Na volledige verwerking van de overeenkomst of verwijdering van uw klantaccount worden uw gegevens voor verdere verwerking beperkt en na afloop van de fiscale en handelsrechtelijke bewaartermijnen volgens artikel 6, lid 1, onder c AVG verwijderd, tenzij u uitdrukkelijk heeft ingestemd met verder gebruik van uw gegevens volgens artikel 6, lid 1, onder a AVG of wij behouden ons het recht voor om verder gebruik van uw gegevens te maken dat wettelijk is toegestaan en waarover wij u in deze verklaring informeren. U kunt uw klantaccount te allen tijde verwijderen en dit kan ofwel door middel van een bericht aan de contactmogelijkheid zoals beschreven in deze privacyverklaring of door middel van een speciaal daarvoor bestemde functie in het klantaccount.

3. Gegevensverwerking voor verzendafhandeling

3. GEGEVENSVERWERKING VOOR DE VERZENDAFHANDELING Voor de uitvoering van de overeenkomst volgens artikel 6, lid 1, onder b AVG, geven wij uw gegevens door aan de verzenddienstverlener, voor zover dit noodzakelijk is voor de levering van bestelde goederen. Afhankelijk van de betaaldienstverlener die u in het bestelproces selecteert, geven we de voor de afhandeling van betalingen verzamelde betalingsgegevens door aan de met de betaling belaste kredietinstelling en eventueel aan door ons ingeschakelde betalingsdienstaanbieders of aan de geselecteerde betalingsdienstaanbieder. In sommige gevallen verzamelen de geselecteerde betalingsdienstaanbieders ook deze gegevens zelf, voor zover u daar een account aanmaakt bij hen. In dit geval dient u zich bij de betalingsdienstaanbieder in het bestelproces aan te melden met uw toegangsgegevens. In dit opzicht is de privacyverklaring van de betreffende betalingsdienstaanbieder van toepassing.

4. Gegevensverwerking voor marketingdoeleinden

4. GEGEVENSVERWERKING VOOR MARKETINGDOELEINDEN Naast de verwerking van uw gegevens voor de afhandeling van uw aankoop bij ons, gebruiken wij uw gegevens ook om met u te communiceren over uw bestellingen, bepaalde producten of marketingacties en om aanbevelingen te doen die u mogelijk interesseren.

We gebruiken ook de door u opgegeven e-mailadres om u aanmeldingsbevestigingen voor de nieuwsbrief te sturen. De nieuwsbrief wordt uitsluitend verzonden als u daarvoor uw toestemming heeft gegeven volgens artikel 6, lid 1, onder a AVG. U kunt zich te allen tijde afmelden voor de nieuwsbrief door een bericht te sturen naar de contactmogelijkheid zoals beschreven in deze privacyverklaring of via de daarvoor bedoelde link in de nieuwsbrief. Na afmelding wissen wij uw e-mailadres, tenzij u uitdrukkelijk heeft ingestemd met verder gebruik van uw gegevens of wij behouden ons het recht voor om verder gebruik van uw gegevens te maken dat wettelijk is toegestaan en waarover wij u in deze verklaring informeren.

De nieuwsbrief wordt voor ons verzorgd door een dienstverlener als onderdeel van de verwerking in onze opdracht. Voor vragen over onze dienstverleners en de basis van onze samenwerking met hen kunt u terecht bij de contactmogelijkheid zoals beschreven in deze privacyverklaring.

U kunt ook beoordelingen achterlaten voor onze producten. Voor dit doel verwerken wij uw naam en beoordeling op basis van artikel 6, lid 1, onder f AVG en publiceren deze informatie.

Gegevensverwerking voor nieuwsbrief

Indien u zich aanmeldt voor onze nieuwsbrief, gebruiken wij de vereiste of apart aan u verstrekte gegevens om u regelmatig onze e-mailnieuwsbrief op basis van uw toestemming volgens artikel 6, lid 1, onder a AVG toe te sturen.

De afmelding van de nieuwsbrief is te allen tijde mogelijk en kan op verschillende manieren gebeuren:

• Via een link in de nieuwsbrief zelf.

• Via de link op de website.

• Of door middel van een bericht aan de contactmogelijkheid zoals beschreven in deze privacyverklaring.

Na afmelding wissen wij uw e-mailadres, tenzij u uitdrukkelijk heeft ingestemd met verder gebruik van uw gegevens of wij behouden ons het recht voor om verder gebruik van uw gegevens te maken dat wettelijk is toegestaan en waarover wij u in deze verklaring informeren.

5. Gegevensverwerking voor het verwerken van betalingen

Om de betaling van uw bestellingen in onze online winkel uit te voeren, werken wij samen met verschillende betalingsdienstaanbieders, waarvan wij de betalingsgegevens die u in het kader van de bestelling doorgeeft aan hen doorgeven.

De gegevensverwerking gebeurt op basis van artikel 6, lid 1, onder b AVG en alleen voor zover dat nodig is voor de afhandeling van betalingen.

Voor betalingsverwerking geven wij uw betalingsgegevens door aan de met de betaling belaste kredietinstelling.

Afhankelijk van welke betalingsdienstaanbieder u in het bestelproces selecteert, geven wij de voor de afhandeling van betalingen verzamelde betalingsgegevens door aan de met de betaling belaste kredietinstelling en eventueel aan door ons ingeschakelde betalingsdienstaanbieders of aan de geselecteerde betalingsdienstaanbieder. In sommige gevallen verzamelen de geselecteerde betalingsdienstaanbieders ook deze gegevens zelf, voor zover u daar een account aanmaakt bij hen. In dit geval dient u zich bij de betalingsdienstaanbieder in het bestelproces aan te melden met uw toegangsgegevens. In dit opzicht is de privacyverklaring van de betreffende betalingsdienstaanbieder van toepassing.

Als u voor de betalingsmethode "Amazon Payments" van de betalingsdienstaanbieder Amazon Payments Europe s.c.a., 38 avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxemburg, kiest, wordt de betaling verwerkt via de betalingsdienst Amazon Payments. De privacyverklaring van Amazon Payments is van toepassing en kan hier worden ingezien:

https://pay.amazon.com/nl/help/201751600

6. Cookies en webanalyse

Om het bezoek aan onze website aantrekkelijk te maken en het gebruik van bepaalde functies mogelijk te maken, gebruiken wij op verschillende pagina's zogenaamde cookies. Dit zijn kleine tekstbestanden die op uw apparaat worden opgeslagen. Sommige van de door ons gebruikte cookies worden na afloop van de browsersessie, dus na het sluiten van uw browser, weer gewist (zogenaamde sessiecookies). Andere cookies blijven op uw apparaat en stellen ons in staat om uw browser bij een volgend bezoek weer te herkennen (persistente cookies). De opslagtijd kunt u instellen in de beveiligingsinstellingen van uw browser. Bovendien kunt u op elk moment de cookies verwijderen via de beveiligingsinstellingen van uw browser.

De verwerking gebeurt op basis van artikel 6, lid 1, onder f AVG en dient om ons aanbod op uw behoeften af te stemmen en het surfen op onze site voor u zo comfortabel mogelijk te maken.

Wij gebruiken sessiecookies om te herkennen dat u bepaalde pagina's van onze website al hebt bezocht of dat u al bent aangemeld bij uw klantaccount. Als u bent ingelogd op ons klantaccount, worden uw gebruikersnaam en wachtwoord herkend op pagina's met een klantaccount.

Bovendien gebruiken wij cookies om het gebruik van onze website statistisch te volgen en om onze site te optimaliseren. Deze cookies stellen ons in staat om bij een volgend bezoek automatisch te herkennen dat u al bij ons bent geweest. Deze cookies worden na een vastgestelde tijd automatisch gewist.

De gegevens die door cookies worden verwerkt, zijn voor de genoemde doeleinden nodig om onze legitieme belangen en die van derden te beschermen volgens artikel 6, lid 1, onder f AVG.

De meeste browsers accepteren cookies automatisch. U kunt uw browser echter zo instellen dat u wordt geïnformeerd over het plaatsen van cookies en cookies alleen in individuele gevallen toestaat, dat u het accepteren van cookies in bepaalde gevallen of in het algemeen uitsluit en dat u de automatische verwijdering van cookies activeert bij het sluiten van de browser. De uitschakeling van cookies kan de functionaliteit van deze website beperken.

Voor zover cookies worden gebruikt door derde bedrijven, bijvoorbeeld voor het weergeven van advertenties, worden deze vermeld in deze privacyverklaring.

7. Gegevensverwerking voor de optimalisatie van reclame

Deze website maakt gebruik van technologieën van econda GmbH (www.econda.de) om gegevens te verzamelen en op te slaan voor marketing- en optimalisatiedoeleinden. Uit deze gegevens kunnen onder een pseudoniem gebruikersprofielen worden aangemaakt. Hiervoor kunnen cookies worden gebruikt. Cookies zijn kleine tekstbestanden die lokaal in de cache van de internetbrowser van de bezoeker worden opgeslagen. De cookies maken het mogelijk om de internetbrowser te herkennen. De gegevens die met de econda-technologieën worden verzameld, worden zonder de afzonderlijk gegeven toestemming van de betrokkene niet gebruikt om de bezoeker van deze website persoonlijk te identificeren en worden niet gecombineerd met persoonlijke gegevens over de drager van het pseudoniem.

De verwerking van gegevens gebeurt op basis van artikel 6, lid 1, onder f AVG. De exploitant van de website heeft een legitiem belang bij de geanonimiseerde analyse van het gebruikersgedrag om zowel zijn website als zijn reclame te optimaliseren.

Bezoekers van deze website kunnen te allen tijde bezwaar maken tegen het in de toekomst verzamelen en opslaan van hun gegevens. Om bezwaar te maken tegen het verzamelen en opslaan van uw gegevens kunt u hieronder te allen tijde bezwaar maken. Dit resulteert in het plaatsen van een opt-out-cookie dat geen gebruikersgegevens meer verzamelt en opslaat. Let op dat u de opt-out-cookie moet instellen voor het apparaat en de browser die u op dat moment gebruikt. Als u alle cookies in uw browser verwijdert, moet u de opt-out-cookie opnieuw instellen.

8. Gegevensverwerking voor fraudepreventie en optimalisatie

Als u een kredietwaardigheidscheck of fraudecontrole hebt gevraagd of ingestemd met het betalingsproces op factuur en/of in termijnen, zullen wij om onze legitieme belangen voorafgaand aan de betaling een kredietwaardigheidscontrole uitvoeren en uw identiteit en kredietwaardigheid controleren in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving doorgeven aan gespecialiseerde dienstverleners (kredietinformatiebureaus en serviceproviders voor fraudepreventie).

De verwerking van gegevens gebeurt op basis van artikel 6, lid 1, onder f AVG en dient de legitieme belangen van ons en derden om betalingsvertragingen en fraude te voorkomen.

9. Gegevensverwerking bij het openen van een klantaccount en voor contractafhandeling

Conform artikel 6, lid 1, onder b AVG worden persoonlijke gegevens verder verzameld en verwerkt als u ons deze informatie verstrekt voor de uitvoering van een overeenkomst of bij het openen van een klantaccount. Welke gegevens worden verzameld, is te zien op de desbetreffende invoerformulieren. Het is mogelijk om uw klantaccount te allen tijde te wissen. Dit kan worden aangevraagd via een bericht aan de contactmogelijkheid zoals beschreven in deze privacyverklaring. Wij slaan de gegevens op die u ons verstrekt voor de verwerking van het contract tot de contractuele relatie volledig is beëindigd en alle belastingrechtelijke en commerciële bewaartermijnen door ons zijn afgelopen.

10. Beoordelingsherinnering per e-mail

Als u ons tijdens of na uw bestelling uw uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven door volgens artikel 6, lid 1, onder a AVG de volgende tekst te activeren:

[ ] Ja, ik wil mijn klantervaring delen en in de toekomst beoordelingen ontvangen via de door mij opgegeven e-mailadres van Trusted Shops GmbH, Subbelrather Str. 15c, 50823 Keulen, Duitsland (www.trustedshops.nl) om na afloop van mijn bestelling een herinnering te ontvangen. Mijn toestemming kan op elk moment worden ingetrokken.

versturen wij uw e-mailadres naar Trusted Shops GmbH, Subbelrather Str. 15c, 50823 Keulen, Duitsland (www.trustedshops.nl), zodat zij u een e-mail kunnen sturen met een herinnering om een beoordeling in te dienen. Deze toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken door een bericht te sturen naar de contactmogelijkheid zoals beschreven in deze privacyverklaring of rechtstreeks bij Trusted Shops.

11. Gebruik van uw gegevens voor directe reclame

11.1 Aanmelden voor onze e-mailnieuwsbrief

Als u zich aanmeldt voor onze e-mailnieuwsbrief, gebruiken wij de vereiste of apart aan u verstrekte gegevens om u regelmatig onze e-mailnieuwsbrief op basis van uw toestemming volgens artikel 6, lid 1, onder a AVG toe te sturen.

U kunt zich te allen tijde afmelden voor de nieuwsbrief door een bericht te sturen naar de contactmogelijkheid zoals beschreven in deze privacyverklaring of via de daarvoor bedoelde link in de nieuwsbrief. Na afmelding wissen wij uw e-mailadres, tenzij u uitdrukkelijk heeft ingestemd met verder gebruik van uw gegevens of wij behouden ons het recht voor om verder gebruik van uw gegevens te maken dat wettelijk is toegestaan en waarover wij u in deze verklaring informeren.

De nieuwsbrief wordt voor ons verzorgd door een dienstverlener als onderdeel van de verwerking in onze opdracht. Voor vragen over onze dienstverleners en de basis van onze samenwerking met hen kunt u terecht bij de contactmogelijkheid zoals beschreven in deze privacyverklaring.

11.2 Verzending van de nieuwsbrief naar bestaande klanten

Als u ons uw e-mailadres heeft gegeven bij het kopen van goederen of diensten, behouden wij ons het recht voor om u regelmatig per e-mail aanbiedingen te sturen voor soortgelijke goederen of diensten uit ons assortiment, voor zover dit volgens artikel 6, lid 1, onder f AVG is toegestaan en u hier geen bezwaar tegen heeft gemaakt. De bewaringstermijn voor de gegevens is maximaal 2 jaar. De verwerking vindt plaats op basis van onze overwegende legitieme belangen in directe reclame. U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen het gebruik van uw e-mailadres voor dit doel door een bericht te sturen naar de contactmogelijkheid zoals beschreven in deze privacyverklaring of via de daarvoor bedoelde link in de reclamemail, zonder dat er andere kosten worden berekend dan de transmissiekosten volgens de basistarieven. Na ontvangst van uw bezwaar wordt het gebruik van uw e-mailadres voor reclamedoeleinden onmiddellijk stopgezet.

11.3 Herinnering per e-mail om een beoordeling achter te laten

Als u ons tijdens of na uw bestelling uw uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven door volgens artikel 6, lid 1, onder a AVG de volgende tekst te activeren:

[ ] Ja, ik wil mijn klantervaring delen en in de toekomst beoordelingen ontvangen via de door mij opgegeven e-mailadres van Trusted Shops GmbH, Subbelrather Str. 15c, 50823 Keulen, Duitsland (www.trustedshops.nl) om na afloop van mijn bestelling een herinnering te ontvangen. Mijn toestemming kan op elk moment worden ingetrokken.

versturen wij uw e-mailadres naar Trusted Shops GmbH, Subbelrather Str. 15c, 50823 Keulen, Duitsland (www.trustedshops.nl), zodat zij u een e-mail kunnen sturen met een herinnering om een beoordeling in te dienen. Deze toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken door een bericht te sturen naar de contactmogelijkheid zoals beschreven in deze privacyverklaring of rechtstreeks bij Trusted Shops.

12. Contactmogelijkheden en uw rechten

12.1 Bezwaar of intrekking van uw toestemming voor gegevensverwerking

Als u toestemming heeft gegeven voor de verwerking van uw gegevens, kunt u deze toestemming te allen tijde intrekken. Een dergelijke intrekking beïnvloedt de toelaatbaarheid van de verwerking van uw persoonlijke gegevens na het intrekken van uw toestemming.

U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen de toekomstige verwerking van uw persoonlijke gegevens in overeenstemming met de wettelijke vereisten. Het bezwaar kan met name worden gemaakt tegen verwerking voor directe reclamedoeleinden.

12.2 Informatie

U hebt het recht om kosteloos informatie te ontvangen over uw opgeslagen gegevens.

12.3 Correctie, blokkering, verwijdering

U hebt het recht om uw gegevens te corrigeren, te blokkeren of te wissen, voor zover dit wettelijk is toegestaan en u hier geen bezwaar tegen heeft gemaakt.

12.4 Beperking van de verwerking

U hebt het recht om beperking van de verwerking van uw gegevens te verzoeken, voor zover de juistheid van de gegevens door u wordt betwist, de verwerking onwettig is, u echter weigert deze te wissen en wij de gegevens niet meer nodig hebben, u echter deze nodig heeft om te doen gelden, uit te oefenen of te verdedigen tegen wettelijke aanspraken of u overeenkomstig artikel 21 AVG bezwaar heeft gemaakt tegen de verwerking.

12.5 Gegevensoverdrachtbaarheid

U hebt het recht om de gegevens die wij op basis van uw toestemming of ter uitvoering van een overeenkomst automatisch verwerken, in een gangbaar, machinaal leesbaar formaat aan uzelf of aan derden te laten overhandigen. Als u de directe overdracht van de gegevens aan een andere verantwoordelijke persoon verzoekt, gebeurt dit alleen voor zover dit technisch haalbaar is.

12.6 Klachten bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit

Als toezichthoudende autoriteit heeft u het recht om in geval van schending van de privacywetgeving een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit. De bevoegde toezichthoudende autoriteit voor privacykwesties is de functionaris voor gegevensbescherming van de deelstaat waarin ons bedrijf is gevestigd. Een lijst van functionarissen voor gegevensbescherming en hun contactgegevens vindt u via de volgende link: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html.

12.7 Herroepingsrecht

U hebt het recht om om redenen die voortvloeien uit uw specifieke situatie te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens op basis van artikel 6, lid 1, onder f AVG.

Als u gebruik wilt maken van uw recht om bezwaar te maken, volstaat een e-mail naar de in de opdruk genoemde verantwoordelijke persoon.

13. Duur van de opslag van persoonlijke gegevens

De duur van de opslag van persoonlijke gegevens is gebaseerd op de respectieve wettelijke bewaartermijn (bijv. handels- en fiscale bewaartermijnen). Na afloop van de termijn worden de betreffende gegevens routinematig gewist, voor zover ze niet meer nodig zijn voor de uitvoering of initiële contracten en/of er van onze kant geen legitiem belang bestaat bij verdere opslag.

14. Actuele geldigheid en wijziging van deze privacyverklaring

Deze privacyverklaring is momenteel geldig en is voor het laatst bijgewerkt in mei 2018.

Door de verdere ontwikkeling van onze website en aanbiedingen daarop of vanwege veranderde wettelijke of officiële vereisten kan het nodig zijn om deze privacyverklaring te wijzigen. De actuele privacyverklaring kunt u te allen tijde raadplegen op de website onder https://www.e-recht24.de/datenschutzerklaerung/ en afdrukken.

15. Gegevensbescherming bij sollicitaties en in sollicitatieprocedures

De voor de verwerking verantwoordelijke verzamelt en verwerkt de persoonlijke gegevens van sollicitanten ten behoeve van de verwerking van de sollicitatieprocedure. De verwerking kan ook elektronisch worden uitgevoerd. Dit is met name het geval als een sollicitant passende sollicitatiedocumenten, zoals sollicitatiebrieven of cv's, elektronisch aan de voor de verwerking verantwoordelijke persoon verstrekt. Indien de voor de verwerking verantwoordelijke persoon een arbeidsovereenkomst sluit met een sollicitant, worden de overgedragen gegevens opgeslagen ten behoeve van de uitvoering van de arbeidsverhouding in overeenstemming met de wettelijke bepalingen. Indien de voor de verwerking verantwoordelijke persoon geen arbeidsovereenkomst sluit met de sollicitant, worden de sollicitatiedocumenten zes maanden na kennisgeving van de afwijzing automatisch gewist, voor zover geen andere legitieme belangen van de voor de verwerking verantwoordelijke persoon in strijd zijn met het wissen. Andere legitieme belangen in dit verband zijn bijvoorbeeld de bewijslast in een procedure op grond van de Algemene Wet Gelijke Behandeling (AWGB).

16. Gegevensbescherming met betrekking tot de verwerking van gegevens in het kader van videosurveillances

Wij maken gebruik van camerasystemen om gebouwen, terreinen en bedrijfsruimten te beveiligen, voor de uitoefening van het huisrecht en voor het bewijs van misdrijven. Via deze systemen worden in beginsel alle openbare toegangen en parkeerplaatsen, alsook centrale gebieden zoals in- en uitgangen, ontvangstruimten, trapportalen en toegangen tot bureauruimten, technische ruimten, enz. in ons bedrijf bewaakt.

De rechtsgrondslag voor het gebruik van camera's is artikel 6, lid 1, onder f AVG. Ons legitiem belang bestaat in het bijvoorbeeld voorkomen van misdrijven, de uitoefening van het huisrecht en de bewijsvoering in geval van misdrijven en claims. Het wissen van de gegevens gebeurt automatisch na het verstrijken van de bewaartermijnen, die maximaal 72 uur bedragen, tenzij er een reden is om aan te nemen dat gegevens noodzakelijk zijn voor het bewijs in geval van specifieke misdrijven of incidenten en daardoor het wissen wordt uitgesteld totdat de opheldering van een incident is voltooid. Verder worden gegevens verwijderd wanneer er redelijke twijfel bestaat over de aannemelijkheid van claims.

De beelden worden bij de installatie zodanig beperkt dat geen uitzicht op particuliere woongebieden of op de gebieden van andere bedrijven mogelijk is. De gegevens zijn alleen toegankelijk voor personen die verantwoordelijk zijn voor de technische ondersteuning en gegevensbescherming, evenals voor de verantwoordelijke bevoegde medewerkers van de voor de verwerking verantwoordelijke persoon.

Camera's worden duidelijk zichtbaar geïnstalleerd om het personeel, klanten en andere betrokkenen te informeren over het gebruik van videobewaking. De bewakingstekens kunnen als volgt worden opgesteld:

Neem contact op met:

Verantwoordelijke persoon: Drs. B.E. Udding

Adres: Postbus 76, 5201 AB 's-Hertogenbosch

E-mail: info@bol.com

Klacht indienen bij de toezichthoudende autoriteit:

U heeft het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit. De functionaris voor gegevensbescherming voor Nederland is de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). U kunt contact met hen opnemen via hun website: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Laatst gewijzigd op:

Mei 2018

Ik ben op bezoek als